Νέος άνδρας ασθενής με εξωτερική οστεοσύνθεση και τρώση αριστερής SFA.

Νέος άνδρας ασθενής με εξωτερική οστεοσύνθεση και τρώση αριστερής SFA. Έγινε επιτυχής αποκατάσταση με GORE® VIABAHN® Επικαλυμμένη Ενδοπρόθεση με Βιοενεργή Επιφάνεια Ηπαρίνης PROPATEN και χειρουργική αφαίρεση αιματώματος αριστερής επιπολής μηριαίας.