Ασθενής 38 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο με υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ασθενής 38 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο με υψηλή αρτηριακή πίεση.
Διενεργήθηκε αγγειογραφικός έλεγχος και διαπιστώθηκε ανευρυσματική διάταση της νεφρικής αρτηρίας.
Κατόπιν τοποθετήθηκε GORE®VIABAHN® Επικαλυμμένη Ενδοπρόθεση με Βιοενεργή Επιφάνεια Ηπαρίνης PROPATEN
και αποκαταστάθηκε η βλάβη.
Ό ασθενής την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα πήγε στο σπίτι του χωρίς κανένα στοιχείο υπέρτασης.