Σημαντικό μήνυμα από την Διοίκηση της Gore Enterprise όσον αφορά το COVID-19

Καθώς περνάμε μέσα από αυτή την αβέβαιη περίοδο μαζί, τίποτα δεν είναι σημαντικότερο από την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των συνεργατών, των πελατών και των κοινοτήτων που ζούμε. Η Gore διαθέτει μια παγκόσμια ομάδα πανδημίας για να καθοδηγήσει τη λήψη αποφάσεων καθώς λαμβάνουμε μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους, να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στις παγκόσμιες δραστηριότητές μας και να κάνουμε προσαρμογές στις αλυσίδες εφοδιασμού μας για να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες. Κάνουμε αυτό για να εξυπηρετούμε πελάτες σε όλο τον κόσμο που βασίζονται στα προϊόντα μας για να βελτιώσουν, και μερικές φορές ακόμα και να σώσουν, ζωές.

Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τον κίνδυνο έκθεσης για τους Συνεργάτες μας και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μειώνουμε τον αριθμό των ατόμων στις εγκαταστάσεις μας παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι Συνεργάτες που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι θα το κάνουν και οι αναγκαίες συναντήσεις με τους πελάτες και με άλλους θα διεξαχθούν σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαίες. Όποιοι Συνεργάτες των οποίων οι δεσμεύσεις απαιτούν την παρουσία τους στις εγκαταστάσεις μας, λαμβάνουν πρόσθετες προφυλάξεις για την πρόληψη της ασθένειας.

Επιπλέον, κατανοούμε ότι διάφορα μέρη του κόσμου βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αυτής της παγκόσμιας πανδημίας. Ορισμένες περιοχές έχουν κλείσει σχολεία. Άλλες έχουν περιορισμούς στην κίνηση των πολιτών. Για να αντιμετωπίσουμε τον αντίκτυπο στους Συνεργάτες μας, συνεχώς αξιολογούμε και συμπληρώνουμε τις διαδικασίες και τα οφέλη. Χωρίς αμφιβολία, οποιοσδήποτε Συνεργάτης ο οποίος έχει διαταχθεί σε καραντίνα και του οποίου η εργασία δεν μπορεί να γίνει από το σπίτι, θα λάβει πλήρη αμοιβή για την περίοδο απομόνωσης, μέχρι δύο εβδομάδες, ανάλογα με την εκτίμηση της κατάστασης. Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό, τι είναι σωστό για τους Συνεργάτες μας, τους πελάτες και τις κοινότητες που βασίζονται στα προϊόντα μας. Καθώς συνεχίζουμε να αξιολογούμε την κατάσταση αυτής της πανδημίας και να λαμβάνουμε υπόψη τις οδηγίες από κυβερνήσεις, εμπειρογνώμονες της δημόσιας υγείας και την ομάδα Παγκόσμιας Πανδημίας, προσαρμόζουμε ανάλογα τις λειτουργίες και τις διαδικασίες μας.

Εν τω μεταξύ, εκφράζουμε τη βαθύτατη ανησυχία μας για την υγεία και την ευημερία των Συνεργατών μας, των οικογενειών τους, των φίλων και εκείνων με τους οποίους δουλεύουμε. Πρόκειται για μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο και είμαστε αποφασισμένοι να την ξεπεράσουμε μαζί.

 

Με εκτίμηση,

Jason Field, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
εξ ονόματος της Διοίκησης της Gore Enterprise.